De Geschiedenis van Turkije

De republiek Turkije ligt voor het grootste gedeelte in AziŽ, op het schiereiland AnatoliŽ ofwel Klein AziŽ tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Een klein deel rond de grootste stad Istanboel ligt in Europa. Dit is de enige stad ter wereld die over twee continenten is verdeeld. 

 

1) De opkomst van het Ottomaanse Rijk

2) De republiek Turkije en de hervormingen van Ataturk

 

De Turken in het huidige Turkije zijn de afstammelingen van Oghuz-stammen die vanuit Centraal-AziŽ naar AnatoliŽ zijn getrokken. De eerste grote emigratie van Turken begon circa 1000 jaar geleden. In 1071 versloeg de Seldjoekse leider Alp Arslan de Byzantijnse keizer Romanus IV nabij Manzikert, dit resulteerde in de stichting van het sultanaat rond Konya. Ongeveer 200 jaar na de stichting van het Ottomaanse Rijk werd de Turkse hoofdstad verplaatst naar Istanboel (1453) en begon hun overheersing over een deel van de islamitische en christelijke wereld.
Dit Ottomaanse Rijk kende zijn grootste bloeitijd in de zestiende eeuw. Daarna trad het verval in en veroverden Oostenrijk en Rusland grote delen van het Ottomaanse grondgebied. Na de verloren Eerste Wereldoorlog resteerde het huidige Turkije en werd het sultanaat een moderne republiek.

 

1) De opkomst van het Ottomaanse Rijk
Het rijk begon met de verovering van een klein emiraat in het noordwesten van Klein-AziŽ door Osman I. Oorspronkelijk waren de Ottomanen nog deels nomadisch, met de uitbreiding van het rijk vond steeds meer verstedelijking plaats. Osman begon delen van het Byzantijnse Rijk te veroveren en in 1453 werd Constantinopel na een belegering van vele jaren door de Ottomanen veroverd. Hiermee kwam het definitieve einde van het Byzantijnse Rijk. Al vele jaren voor de val van Constantinopel waren delen van Europa veroverd.


Het bestuur in het Ottomaanse Rijk
De Sultan stond aan het hoofd van het Ottomaanse Rijk. Hij probeerde een rechtvaardig heerser te zijn, die opkwam voor de 'gewone man', door bijvoorbeeld de rechten van de boer veilig te stellen en corruptie van ambtenaren te bestrijden. Uiteraard was dit laatste in een zeer groot rijk niet altijd te realiseren. De Sultan had absolute macht. Het rijk was islamitisch, en werd wel gezien als voortzetting van eerdere Arabische kalifaten. Als zodanig werd hij ook als kalief beschouwd. De opvolging van sultans ging oorspronkelijk van vader op zoon, maar kon later ook van broer op broer of anders plaatsvinden. Dit veroorzaakte regelmatig rivaliteit en strijd tussen potentiŽle opvolgers. De gebieden in en veel ook rondom het Ottomaanse Rijk betaalden schatting aan de Sultan. Zoals tijdens eerdere Arabische kalifaten kregen Christenen en joden een speciale status van dhimmi binnen het rijk. In feite had de Grieks Orthodoxe kerk een aparte machtshiŽrarchie die gedeeltelijk los stond van het bestuur van de sultan.

Het Ottomaanse Rijk en Europa
De overheersing van de Balkan en een deel van de rest van Oost-Europa vormt een belangrijk hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Rond 1345 staken zij bij de Dardanellen over naar Europa. Langzaam maar zeker rukten de Ottomanen verder in Europa op. Onder sultan Murad I veroverden zij gebieden in MacedoniŽ, Bulgarije en ServiŽ, waarmee ze een zeer sterke aanwezigheid in Europa kregen. Sofia werd in 1385 veroverd, Thessaloniki in 1387, later werd ook AlbaniŽ veroverd. In de 15e eeuw gingen de veroveringen door, meer gebieden in onder andere ServiŽ werden veroverd. Zelfs in Otranto in ItaliŽ hadden zij in 1480 voor korte tijd een basis. Dat de Turken in 1529 voor de poorten van Wenen stonden, is een feit dat grote indruk heeft gemaakt op de Europeanen. Hier werd de opmars van de Ottomanen in Europa gestuit. Het was de Poolse koning Jan III Sobieski die de Ottomanen bij Wenen versloeg. Aan deze gebeurtenis wordt ook vandaag de dag nog zeer vaak gerefereerd. Lange tijd werden de Ottomanen door mensen in Europa gezien als bedreiging voor het voortbestaan van het christendom, zelfs zodanig dat er diverse kruistochten tegen werden georganiseerd. Langzaam maar zeker werden meer gebieden van Europa terugveroverd. Lange tijd hebben de Turken een monopolie gehad op de handel tussen Europa en AziŽ. Uiteindelijk heeft dit mede geleid tot het zoeken naar alternatieve routes over zee, en de grote ontdekkingsreizen waardoor Amerika werd ontdekt. De kolonisatie van andere delen van de wereld heeft mede bijgedragen tot het einde van de macht van de Ottomanen in Europa.

Het Ottomaanse Rijk en de Arabische Oemma
Hoewel een groot deel van de Arabische wereld werd veroverd door de Ottomanen, beschouwden zij de Arabische cultuur als superieur: zij hingen zoals hun voorgangers de Seltsjoeken de islam aan, en gebruikten het Arabische alfabet voor het Turks. De twee heilige steden van de islam, Mekka en Medina, werden onderdeel van het rijk, en als zodanig waren zij daar de beschermers van.


2) De republiek Turkije en de hervormingen van AtatŁrk

Het moderne Turkije begint met de stichting van de republiek op 29 oktober 1923 (de republiek was al uitgeroepen op 2 januari 1921) op het van het Ottomaanse rijk overgebleven Turkse grondgebied, met Mustafa Kemal AtatŁrk als eerste president. De regering werd gevormd door een vanuit Ankara opererende revolutionaire groep, geleid door Kemal, die de Grieken in west-Turkije had verslagen. Het Verdrag van Lausanne, getekend op 24 juli 1923 met van Turkse zijde Ismet Pasha als onderhandelaar, legde de grenzen van het moderne Turkije vast. Hierna ontplooide AtatŁrk zijn visie, het kemalisme.

 

Het Osmaanse Rijk of Ottomaans is het Turkse Rijk dat gesticht werd door Osman I, de stamvader van de Ottomaanse Dynastie. Het kan beschouwd worden als de opvolger van het Seltsjoekenrijk.

Het Ottomaanse Rijk was een wereldrijk tussen de 14e eeuw en de 20e eeuw n.Chr., en bij de grootste uitbreiding ervan besloeg het een enorm gebied in Noord-Afrika, AziŽ en Europa.


Langzaam maar zeker begon de macht van het rijk in de 19e en 20e eeuw af te brokkelen. Het Ottomaanse Rijk werd uiteindelijk de Zieke man van Europa genoemd.


Op 3 maart 1924 werd het ministerie van godsdienstwetgeving afgeschaft, en werden alle scholen onder het gezag van het ministerie van onderwijs geplaatst. Op 20 april van dat jaar werd een nieuwe grondwet goedgekeurd. Gedurende de volgende 10 jaar werd een serie van hervormingen doorgevoerd:

Het Arabische alfabet wordt vervangen door het Romeinse alfabet
Het dragen van een fez, een traditioneel hoofddeksel, werd verboden
Iedereen werd verplicht een achternaam te nemen, te kiezen uit een lijst van "erkende" etnisch-Turkse namen. Mustafa Kemal kreeg zelf (als enige) de naam "AtatŁrk" (vader der Turken)
Het gebruik van Perzische woorden werd ontmoedigd, ten gunste van uit Centraal-AziŽ geÔmporteerde woorden. Deze maatregel leverde echter weinig succes op; veel officiŽle documenten uit deze periode zijn om deze reden zeer moeilijk leesbaar
Imams worden door de staat benoemd.
[bewerken]
Politiek ten tijde van AtatŁrk
Fethi Okyar stichtte de liberale partij, doch daar kwamen ook fanatieke religieuze groeperingen op af, en na bloedige onlusten werd de liberale partij in 1930 weer ontbonden, en het zou tot 1945 duren voor Turkije weer een poging tot meerpartijendemocratie deed. In juli 1932 trad Turkije toe tot de Volkenbond.

Na AtatŁrk
Na AtatŁrks dood op 10 november 1938 werd hij opgevolgd door Ismet InŲnŁ. Gedurende de Tweede Wereldoorlog sloot Turkije een vredesverdrag met Duitsland, en tot februari 1945 bleef Turkije neutraal. Toen verklaarde het Duitsland en Japan de oorlog, maar dit was slechts een symbolische daad, de Turkse troepen hebben niet aan daadwerkelijke oorlogshandelingen deelgenomen. In hetzelfde jaar trad Turkije toe tot de Verenigde Naties, en in 1952 werd het lid van de NAVO.

In 1950 werd er een hernieuwde start gemaakt met een meerpartijenstelsel, maar in 1960, 1971 en 1980 greep het leger in in de politiek. In 1974 invadeerde en bezette Turkije het noordelijke deel van het eiland Cyprus.

 


Ramadan draait om de maan en de telescoop / Suikerfeest per 3 november 2005

Bij het bepalen van de ramadan, de vastenperiode binnen de islamitische wereld, speelt de maan een doorslaggevende rol. De ramadan begint zodra de sikkel van de nieuwe maan in de negende maand van de islamitische kalender wordt waargenomen en eindigt wanneer de nieuwe maan wordt gezien.

 

Ieder jaar ontstaat onenigheid en verwarring over het tijdstip van het begin en het einde van de ramadan. Om daaraan een eind te maken heeft ayatollah Khamenei, geestelijk leider van het sji'itische Iran, toestemming gegeven voor het gebruik van een telescoop. Daarmee kan het precieze einde van de vastenmaand worden bepaald. Tot nu toe ging dat met het blote oog.

Binnen de islam zijn er twee stromingen. 90 procent van de moslims is sunniet. De rest is sji'iet. Kiem van de scheiding ligt in de dood van de profeet Mohammed en diens opvolging.

In Turkije zijn het de overheidsmoskeeŽn die aan de hand van astronomische berekeningen het begin en het einde van de ramadan aangeven. In IndonesiŽ vertrouwen ze ook op de sterrenkunde, maar daar zijn het speciale islamitische commissies die de doorslag geven.

De meeste sunnitische moslims volgen de maan-waarnemingen van geleerden in de heilige stad Mekka in Saoedi-ArabiŽ of in de Egyptische hoofdstad CaÔro.

De sji'ieten volgen de roep van hun geestelijk leider. Hij wordt geacht de gelovigen krachtig aan te voeren in hun strijd voor de islam en wordt gezien als spreekbuis van Allah, zowel op godsdienstig als sociaal en politiek vlak. Binnen de sunnitische stroming is de geestelijk leider niet veel meer dan een voorganger van de vrijdagse gebedsdienst in de moskee.

 

Het vasten
Tijdens de Ramadan eten en drinken moslims niets tussen de dageraad en zonsondergang. Voor de dageraad gebruiken ze een maaltijd die Sahoor wordt genoemd en na zonsondergang een maaltijd die Iftar wordt genoemd. Voor Sahoor worden speciale, zeer gezonde maaltijden bereid. Voor Iftar eten de mensen in Noord-Afrika een dikke soep die harira wordt genoemd. Het vasten wordt in ArabiŽ onderbroken met dadels en Arabische koffie; in Turkije met olijven en thee; in India met zoete melkdranken en fruit.

Het doel van het Islamitische vasten is niet om gewicht te verliezen of om een ziekte te genezen (d.m.v. dieet). Het vasten in de Ramadan veroorzaakt namelijk geen ondervoeding, omdat er geen vermindering van calorieŽn wordt voorgeschreven voor het ontbijt, noch voor het ontvasten. Het vasten gedurende 13-14 uren per dag, 29 of 30 dagen lang, is wel een ideale manier om met ongezonde gewoontes zoals overmatig roken, eten en koffie drinken op te houden.

Pas in dit tijdperk van dieet wordt het ook voor niet-moslims duidelijk dat het vasten iets heilzaams is. Het vasten zuivert de darmen, herstelt de maag, ontdoet het lichaam van achtergebleven schadelijke stoffen en helpt het overtollige vocht dat opgeslagen is kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart, bevorderd de bloedsomloop en helpt om van eventuele gezetheid af te komen. Mensen die vertrouwd zijn met het vasten hebben zichzelf leren bedwingen. Door het jaarlijkse vasten kan een moslim eigenschappen aanleren als dicipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en respect ten aanzien van de medemens en de schepper. Elke dag dat men vast is een overwinning over begeerten en lusten. Mensen die vasten voelen zich goed en hebben een gevoel van innerlijke rust en vrede. Zelfs als men niet eens een pondje verliest, voelt men zich beter na het vasten gedurende de Ramadan.
[Uit: Ramadan, meer dan vasten, Mohamed el-Fers | ISBN 9073616131]

Vanaf zonsondergang gaan families en kennissen bij mekaar op bezoek om goed te eten. Men heeft immers de hele dag nog niets in de maag gehad. Er worden ware feestmaaltijden opgediend. Mierzoete gebakjes om energie op te doen, de typische ramadan-soep 'Harira', lekkere hoofdgerechten en massa's fruit... Het nuttigen van de maaltijd kan dan ook enkele uren in beslag nemen. Je mag niet alles overhaast binnenschrokken, want dan raakt de maag overbelast.

 

Suikerfeest
Aan het einde van de maand Ramadan wordt het Id-Al-Fitr gevierd. In Nederland wordt dit feest ook wel "het Suikerfeest" genoemd. Het Suikerfeest begint als de nieuwe maan te zien is en kan meerdere dagen duren. Op de ochtend van de eerste dag van de tiende maand, Sjawwal, staan moslims vroeg op: zij trekken schone, eventueel nieuwe kleren aan, en zorgen ervoor dat ze lekker ruiken. Zo getuigen ze er feestelijk van dat ze een maand gevast hebben.

Na zonsopgang wordt iets gegeten ten teken dat het vasten echt voorbij is. Daarna gaan de mensen naar een moskee of een zaal om daar naar de preek van de imam te luisteren, waarmee de Ramadan echt afgesloten wordt. Ook vrouwen en kinderen zijn daarbij meestal aanwezig, zoals de profeet heeft aanbevolen. Dan wensen de mensen elkaar een gezegend feest. De rest van de dag wordt besteed aan familiebezoek. Bij de familiebezoeken wordt veel zoetigheid gegeten (niet voor niets wordt het feest ook Suikerfeest genoemd), en worden er cadeautjes uitgewisseld.

De kinderen delen volop in de feestvreugde, al hebben ze meestal maar enkele dagen gevast om met de volwassenen mee te doen. In sommige islamitische landen is er op deze dag vaak kermis, en staan er snoepkramen op straat. Iedereen probeert aardig te zijn voor andere mensen, en met een schoon geweten en goede voornemens verder te gaan. Vaak is ook de tweede dag van de maand Sjawwal nog een feestdag.


Wat zijn de logische stappen op weg naar een geslaagde woning aankoop in Turkije? Orienteren is van belang, de omgeving van uw woning is vaak nog van groter belang dan de kwaliteit van het huis zelf! 
Hier vindt u een overzicht van het grote aanbod.

 • villa

  Onzekerheid kans/bedreiging

  Onze overzichtelijke brochure, per email en post. Momenteel hebben we 120 woningen in verkoop en 600 appartementen aan de Turkse zuidkust.

  Brochure pakket per email en post Ľ

 • woning

  Nieuwbouw project

  nieuwbouw projectOnroerend goed in Turkije rendeert door verhuur en waardestijging.

  Meer informatie Ľ